اب وخاک

SOIL & WATER ENGINEERING

نماتدها

نماتدهای انگل گیاهی در کلیه نقاط کشاورزی جهان یافت می شود و هر محصولی مورد خسارت و حمله آنها قرار می گیرد. نماتدها اثرات نامطلوبی را در گیاه ایجاد نموده که بستگی به نحوه تغذیه آنها دارد. اکثر نماتدها ریشه های گیاهان را مورد حمله قرار می دهند. لکه های موضعی کم رشد در یک محصول به نظر سالم، اغلب اولین شواهد آلودگی در اثر نماتدها است.   نماتدها به استثناء تعداد معدودی از ماده ها که متورم، حجیم و بادکرده هستند بقیه کرمهای باریک و رشته ای و نخی شکلی هستند.

نماتدها از نظر اندازه متفاوت اند. اکثر نماتدهای پارازیت گیاهی طولی کمتر از0.5 میلی متر دارند.

بزرگترین نماتد شناخته شده در دنیا 8.5 متر است که Placentonema است و در بدن نهنگ ها زندگی می کند.

نحوه زندگی:

1) Free living: به صورت آزاد در آب یا خاک زندگی می کنند. مثال: اکثر راسته Dorylamida

2)  پارازیت: زندگی پارازیتی در گیاهان، جانوران و انسان دارند. مثل Meloidogyne


 اهمیت اقتصادی:

در هر جایی که اثری از رطوبت، حرارت و سایر شرایط باشد اکثر نماتدها موجود است. حتی در آلودگی های شدید نیز نماتدها از طریق باد منتقل شده و در هوا دیده می شوند.

نماتدها به اکثر گیاهان (زراعی و غیر زراعی) خسارت می زنند. در کشورهای گرم و نیمه گرم افزایش جمعیت زیاد است و از طریق کاهش محصول و کاهش کیفیت محصول خسارت می زنند.

خسارات در صنایع چغندر قند در آلمان در سال 1802 که اولین تولید تجاری شکر را شامل می شود، نمایانگر اولین شواهد چشمگیر اقتصادی و انتشار وسیع نماتدهای انگلی گیاهی می باشد.

تعیین میزان خسارت و محاسبه ی دقیق آن در مورد تهاجم نماتدها به محصولات کشاورزی در واقع کاری بسیار مشکل است زیرا معمولاً عوامل بیماریزا از چندین گروه می باشند و تفکیک خسارت هر گروه به تنهایی کاری بسیار دشوار است. ولی بیشترین خسارت و کاهش محصول در مناطق گرمسیر رخ می دهد.

تغذیه در نماتدها: نماتدها دارای طیف وسیعی از منابع غذایی می باشند. آنها گرچه قادرند از انواع مواد غذایی استفاده کنند ولی معمولاً‌ سعی می کنند خود را با منابع غذایی معینی سازگار کنند. از نظر تغذیه و میزبان نماتدها به گروههای زیر تقسیم می شوند:

1. نماتدهای گوشتخوار و شکارچی Carnivorous و Pradator

2. نماتدهای گیاهخوار Phytophagous

3. نماتدهای همه چیزخوار Ominivorous

4. نماتدهای ساپروفیت (آزاد زی) Saprophagous

5. نماتدهای قارچ خوار Mycophagous

6. نماتدهای میکروب خوار Microphagous

7.نماتدهای انگل جانوری Animal parasite

قبل از اینکه به بررسی تغذیه در نماتدهای پارازیت گیاهی بپردازیم لازم است که سیستم گوارش نماتدها را به صورت خلاصه بررسی نمائیم. دستگاه گوارش:

در نماتدها این دستگاه لوله مستقیمی است که از روزنه دهان شروع و به مخرج منتهی می گردد. این دستگاه برحسب نوع تغذیه و شرایط محیطی تغییر پیدا می کند. به همین خاطر اختلاف به وجود آمده در این دستگاه در شناسایی نماتدها به خصوص در سطوح بالا (رده یا راسته) اهمیت زیادی دارد. در واقع این دستگاه در نماتدهای شکاری برای شکارکردن، در نماتدهای پارازیت برای زندگی پارازیتی و در نماتدهای آزاد برای زندگی ساپروفیتی سازش یافته است.

 

 دستگاه گوارش شامل:

1.  روزنه دهان و لب های اطراف آن

2.  محفظه دهانی

3.  مری

4. روده، رکتوم، کلواک و مخرج

Stylet

نماتدهای پارازیت نباتی در قسمت دهان عضو نیزه مانند به نام Stylet یا خرطوم دارند که هنگام تغذیه عضو مزبور را به داخل نسج فرو کرده و شروع به تغذیهمی نمایند. در ضمن در موقع تغذیه ماده مخصوص از بزاق خود ترشح می کنند که به وسیله Stylet وارد گیاه کرده و در نتیجه، آن را قابل حل و هضم می نمایند.

در نماتدهای راسته Tylenchida که شامل اکثر گونه های پارازیت گیاهی می باشند Stylet از جوش خوردن و به هم پیوستن قطعات کوتیکولی تغییر شکل یافته در حفره دهانی به وجود می آید و به همین علت به آن Stomata Stylet می گویند. در وسط این Stylet مجرای باریکی وجود  دارد که این مجرا به مجرای مری متصل می شود و مواد غذایی می توانند از آن عبور کنند ولی باکتریها و ویروسها نمی توانند از داخل آن عبور کنند، به همین دلیل هیچ نماتدی از این راسته ناقل ویروس نیست.

در نماتدهای راسته Dorylaimida که از رده Adenophorea هستند، استایلت به وسیله یک سلول مخصوص در قسمت جلویی مری ایجاد می شود. به همین دلیل به آن Odontostylet می گویند که استایلتی است که توسط یک سلول در مری تولید می شود و سپس به سمت حفره دهانی هدایت می شود.

در نماتدهای راسته Dorylaimida در مراحل مختلف پوره گی همیشه یک استایلت ذخیره ای وجود دارد. در خانواده Longidoridae که شامل Longidorous و Xiphinema است. استایلت بلند و سوزنی است در جنس Trichorous استایلت از تغییر شکل دندان خاص بزرگی به نام Mural به وجود می آید. به این استایلت Onchio stylet می گویند که یک استایلت توپر است.

معرفی نماتدهای پارازیت گیاهی الزاماً خورنده گیاهان هستند و برای توسعه
و رشد مواد غذایی را بدست می آورند. تولید مثل آنها وابسته به سیتوپلاسم سلولهای زنده گیاه می باشد. سازش تکاملی آنها برای تغذیه گیاهی با گسترش لبهای میان تهی آنها همراه است. Stylet ساختمان برجسته و مهم برای تغذیه این نماتدها می باشد، که نشانه مورفولوژیکی و تغییرات حلق نشانه خوبی از این نماتدها است. همچنین هنگام تغذیه از گیاهان، نماتدهای پارازیت گیاهی برای نفوذ به دیواره سلولی و تزریق ترشحات آنزیمی به داخل سلول گیاهی از Stylet استفاده می کند. سوراخ میانی استایلت برای قورت دادن مواد غذایی سیتوپلاسم می باشد.

نماتدهای درون بافت ریشه همچنین از استایلت شان برای برش و بازکردن و یا تزریق ترشحات، برای انحلال یا ضعیف کردن دیواره سلولی یا تیغه میانی استفاده
می‌کنند. سلولهای غدد ترشحی داخل حلق منبع عمده ترشحات پیچیده در گیاهان گرفتار می باشد. این سلولهای بزرگ غدد به طور قابل ملاحظه ای در نماتد ظاهر
می شود. ترشحات نماتدهای فعال در حال تغذیه از سلولهای گیاهی موجب تغییر فضای تغذیه می شوند.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 21 آبان1391ساعت 20:9  توسط شیرین  | 

فوايد کود سبز

کود سبز یک روش دیرینه کشاورزی است که استفاده از آن فواید زیادی را به همراه دارد . یک هکتار کود سبز معمولا بین 25 تا 50 تن شاخه ، برگ و انساج گیاهی تازه تولید می کند و این بقایا را وارد خاک می کند که خود حدودا برابر با 10 تا 20 تن کود حیوانی بود که این مقادیر حدود 1تا 2 تن هموس به خاک بیافزاید .

یکی از مهمترین فواید کود سبز بهبود خواص فیزیکی خاک می باشد . بالا رفتن هموس باعث تشکیل خاک دانه ها می شود و لوله های مویین خاک بیشتر شده و تهویه و نفوذ پذیری خاک را افزآیش می دهند . کود سبز از دو طریق بر میزان تلفات ناشی از آب شویی تاثیر می گذارد یکی از طریق انتقال آب از خاک به اتمسفر بر اثر تعرق ، و دیگری از طریق جذب عناصر غذایی از محلول خاک و جلوگیری از انتقال آن به زه آبها ، در صورتی که محصول دارای سایه انداز (کانوپی ) گسترده باشد و سطح خاک را به طور کامل بپوشاند  ،‌ تعرق مکانیزم اصلی اتلاف رطوبت خاک خواهد بود . اتلاف رطوبت خاک از راه تعرق موجب کاهش نفوذ آب به پایینتر از محدوده ریشه شده و در نتیجه میزان تلفات ناشی از آب شویی را کاهش می دهد .

از برخورد مستقیم قطرات باران با خاک جلوگیری کرده و مانع از دیس پرس خاک توسط قطرات باران می شوند و هچنین از طریق بهبود خاک دانه ها نیز باعث جلوگیری و مقاومت خاک در برابر دیس پرس می شوند این گیاهان از فرسآیش بادی نیز به وسیله پوششی که در روی خاک دارند جلوگیری کرده و همچنین به وسیله این پوشش مانع از تشکیل روا ناب شده و آب جذب شده توسط خاک را افزآیش می دهند . بقولات به خاطر رشد ریشه ای زیادی که دارند می توانند مواد غذایی شسته شده که عمدتا کلسیم و ازت است را که در لایه های پایین تر خاک هستند جذب کرده در خود نگهداری کنند و بعد از برگرداندن آنها به خاک آنها را در لایه های سطحی رها سازند و آنها را مجددا به جریان می اندازند و در نتیجه بر قابلیت دسترسی و استفاده از این عناصر توسط محصولات بعدی تاثیر می گذارند .

موردی دیگر  از فواید کود سبز در زمین های است که به خاطر کمبود اکسیژن خاک مشکل دینیتریفیکاسیون دارند . وجود شرایط بی هوازی در خاک ،‌ که لازمه انجام فرآیند دینیتریفیکاسیون است ، می توان ناشی از رطوبت زیادی خاک باشد ؛ زیرا چنین وضعیتی مانع ورود اکسیژن (O) به خاک می شود .البته ، میزان رطوبتی که خاک دریآفت می نماید بستگی به شرایط اقلیمی منطقه دارد. شیب زمین ، پوشش گیاهی ، و بآفت و ساختمان خاک نیز از جمله عوامل موثر بر میزان رطوبت خاک بوده و از این رو توان انجام دینیتریفیکاسیون در آن را تحت تاثیر قرار می دهند . استفاده از کود سبز با بهبود ساختمان خاک و ایجاد تهویه مناسب می تواند تاثیر مثبتی بر زهکش خاک داشته باشد و با تاثیر مطلوب بر ساختمان خاک ظرفیت اکسیژن پذیری آن را افزآیش داده و همچنین با تعرق مقداری از آب را به صوت بخار از زمین خارج کرده و از این رو موجب کاهش میزان دینیتریفیکاسیون می شوند

یکی دیگر از فواید کود سبز افزآیش ازت خاک است البته این در موردی صادق است که گیاه مورد استفاده لگوم باشد . نیتروژن برای هر گیاه لازم است تا بتواند رشد کند . سالانه 110 میلیون ازت برای تولید غذا در جهان استفاده می شود ولی تنها قسمت کمی از این مقدار توسط کودهای شیمیایی جایگزین می شود . قسمت عمده این ازت توسط لگوم ها جایگزین می شود . لگوم ها تقریبا تنها گیاهانی هستند که می توانند مشکل ازت را با توجه منبع نامحدود ازت که همان جو است رفع کنند. در صورت در تناوب قرار ندادن این گیاهان با غیر لگوم ها مجبور به جایگزین کردن ازت خاک توسط کود شیمیایی هستیم که منبعی محدود و  تولید آن به انرژی زیادی نیاز دارد که مشکلات زیست محیطی زیادی به دنبال دارد .

گیاهان لگوم با توجه به رابطه همزیستی که با باکتری های تثبیت کننده ازت دارند منبع خوبی برای افزآیش ازت خاک هستند این باکتری ها که شامل انواع ریزوبیوم ها هستند می توانند ازت موجود در جو را به صورت قابل جذب برای گیاه در آورده و در عوض مقداری از گیاه مواد غذایی که عمدتا قندها هستند برای ادامه زندگی خود دریآفت کند که با توجه به مقدار ازتی که به گیاه می دهد این مقدار قند قابل مقایسه نیست . گیاه این مقدار ازت را در طول دوره رویش خود جذب کرده و بعدا به زمین بر می گرداند البته تنها ازت نیست که این مسیر را طی می کند بلکه عناصر دیگری مثل فسفر ، کلسیم و عناصر کم مصرف نیز توسط گیاه از لایه های زیر زمین جمع آوری شده و به قسمتهای فوقانی می دهد همچنین این سیکل از شستشوی مواد غذایی در طول فصل رویش جلوگیری می کند .

در حقیقت کودهای سبز چه لگوم و چه غیر لگوم باشند مانند یک گاو صندوق عمل می کنند که مواد غذایی را در زمانی که گیاه محصول در زمین نیست در خود نگهداری کرده و آنرا بعدا در اختیار گیاه محصول قرار می دهند .

آیش تابستانه باعث کاهش مواد آلی خاک می شود چون مواد آلی در این مدت به راحتی  و به سرعت تجزیه می شوند . آیش تابستانه برای خاکها ی غنی از مواد آلی می تواند روش خوبی باشد زیرا با تجزیه مواد آلی و فراهم شدن مواد غذایی مورد نیاز گیاه زمین حاصلخیزی خوبی پیدا می کند .

آیش تابستانه روش خوبی برای کاهش جمعیت علفهای هرز است . و همچنین روش خوبی برای در معرض قرار دادن خاک در برابر انواع فرسایشها . ولی کودهای سبز لگوم نه تنها مواد آلی را افزآیش می دهند و ساختمان خاک را بهبود می بخشند و علفهای هرز آنرا کاهش می دهند باعث حفاظت خاک در برابر فرسآیش نیز می شوند و تنها مشکل آنها کاهش رطوبت خاک است . بنابراین کود سبز می تواند با در تناوب قرار گرفتن خاک را در مدتی از سال که در آیش است بپوشاند . در خاکها یی که از لحاظ رطوبت در محدودیت هستند باید توجه داشت که کود سبز می تواند باعث کاهش رطوبت شود و کاهش رطوبت نیز باعث کاهش عملکرد می شود ولی در مناطقی که بارندگی در حد متوسط و حتی مقداری کمتر هم وجود دارد می توان از کود سبز استفاده کرد . در یک پژوهش آیش تابستانه را با کود سبز مقایسه کردند و مشاهده کردند که بعد از پایان دوره مقدار آب داخل خاک به ترتیب 47 و 31میلی لیتر بود ولی عملکرد دانه گندم پائیز به ترتیب7 تا 5/7تن در هکتار بود این آزمآیش نشان می دهد اگر تا حدودی از رطوبت خاک کاسته می شده ولی کود سبز در این شرایط نیز باعث بهبود عملکرد می شود .

البته در خاکها یی که غنی از مواد آلی هستند نیز کود سبز می تواند مفید باشد از این جهت که این خاکها بیشتر در مناطق پر باران وجود دارند و از لحاظ بارندگی وضعیت مناسبی دارند همچنین در این مناطق هوا نسبتا گرم است . این گرما باعث افزآیش تبخیر از سطح خاک شده و یک لایه خشک را در سطح خاک ایجاد می کند که این لایه در بارندگی بعدی به شدت در معرض دیس پرس قرار می گیرد و متلاشی می شود و باعث بسته شدن لوله های مویین خاک شد و از تهویه و نفوذ پذیری می کاهد و روا ناب را گسترش می دهد که خود مشکلات زیادی به دنبال دارد از این رو کود سبز با پوشش قرار دادن خاک از این مشکل جلوگیری می کند و همچنین چون مقدار بارندگی زیاد است ، برای محصول بعد کمبود رطوبت ایجاد نمی کند .

کود سبز همچنین می تواند دمای خاک را تا حدودی نگهداری کند که این باعث می شود که فعالیت میکروارگانیسم های خاک افزآیش یابد و آنها نیز به نوبه خود باعث حاصلخیزی خاک می شوند .

با توجه به این موارد گلوم ها می توانند جزء بهترین کود های سبز قرار گیرند زیرا جدا از این موارد ازت را نیز به خاک می افزایند که خود عامل مهمی در بالا رفتن عملکرد می شود براساس آزمآیش در آلمان باقلای سفید عملکرد غله را تا 1.5  تن در هکتار و شبدر قرمز تا 1 تن در هکتار افزآیش داد . البته مقدار نیتروژن تثبیت شده توسط این گیاهان بستگی به رقم و گونه مورد استفاده ، مقدار و نوع باکتری های همزیست آنها ، و وضعیت حاصلخیزی خاک و شرایط اقلیمی دارد .

کود سبز معمولا سریع شده بوده و بیشتر از 3 تا 6 هفته از فصل رشد را به خود اختصاص نمی دهد و معمولا زود هم تجزیه می شود .

در آزمایشی دیگر آیش تابستانه و کود سبز شبدر قرمز و نوعی خلر با هم از لحاظ اقتصادی مقایسه شدند که در این آزمآیش هزینه های مصرف شده در عملیات زراعی برای هر کدام از تیمارهای محاسبه شد . در آخر هزینه خالص حاصل از کسر کردن ارزش مقدار ازت بدست آمده از تیمارها را برآورد کردند که در جدول زیر نمآیش داده می دهد .

 

آیش

شبدر قرمز

خلر

هزینه ناخالص

20

17.32

34.98

ارزش تثبیت ازت

___

35

11.52

هزینه خالص

20

17.32_

23.46

مقادیر به دلار می باشند.

 

 

در این آزمآیش کارهای هزینه بردار شامل شخم – بذر – بذرپاشی و دیسک است . براساس این آزمآیش شبدر قرمز نه تنها هزینه ناخالص نداشت بلکه به میزان 68/17 دلار در مصرف کود ازته در محصول بعدی صرفه جویی کرد آیش و خلر نیز به ترتیب 20 و 46/23 دلار هزینه برداشتند که با توجه به این که مصرف کود سبز باعث بهبود خاک می شود و این در سالهای متوالی می تواند باعث افزآیش عملکرد شود استفاده از کود سبزی مثل خلر نیز که هزینه بردار است می تواند در محصول بعد باعث افزآیش عملکرد شود .

 

منبع: مرکز مقالات کشاورزی
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1 شهریور1391ساعت 18:31  توسط شیرین  | 

زراعت پنبه

 

خصوصیات گیاهی:

 پنبه گونه های وحشی زیاید دارد که همگی به جنس Gossypium تعلق دارد . بنظر می رسد که منشأ تمام گونه ها از آفریقای استوائی باشد .

قابلیت شستشو ،‌دوام ، استحکام (‌هنگام خشک و تر بودن ) ،‌قابلیت هدایت بخار آب ، دوام شیمیایی ، نرمی ، قابلیت انعطاف و سهولت آب رفتن یا تجمع اولیه از خصوصیات الیاف پنبه می باشد .

بیشتر ارقام زراعی از گونه G.hirsutum می باشد .

پنبه گیاهی است ذاتاً چند ساله که بصورت گیاهی یکساله مورد زراعت قرار می گیرد .

پنبه دارای ریشه مستقیمی است که به سرعت زیادی به اعماق خاک نفوذ می کند .

میوه بصورت کپسول یا غوزه است .

 

سازگاری:

پنبه گیاهی است گرما دوست که به هوای گرم و یک فصل رشد بدون یخبندان حداقل ۲۰۰ روزه محتاج است . پنبه به آفتاب فراوان نیاز دارد . کمبود نور موجب افزایش رشد سبزینه ای و نقصان تولید غوزه می شود .

 

ارقام:

 بیشتر ارقامی که امروزه در جهان کاشته می شود به گونه G.hirsutum تعلق دارد .

 

تناوب زراعی:

 پنبه به عنوان اولین محصول وجینی پس از گیاهان علوفه ای چند ساله ،‌کود سبز و یا کود حیوانی فراوان ( ۳۰ الی ۵۰ تن در هکتار ) قرار می گیرد .

پنبه از محصولاتی است که می توان آن را طی چند سال مداوم در یک زمین کاشت بدون آنکه عملکرد آن نقصان یابد .

مثالهایی از تناوب پنبه عبارتند از :‌

یونجه ـ پنبه ـ ذرت ـ گندم ـ آیش

کود سبز ( خلر ، منداب ، شنبلیله ، لوبیا روغنی و یا شبدر ) ، پنبه ـ حبوبات ـ گندم

کود سبز ( خلر ، چاودار، ماشک ) ، پنبه

پنبه ـ آیش ـ گندم

پنبه ـ آیش

 

کود شیمیایی:

تولید هر تن وش ( دانه همراه با الیاف ) موجب خروج ۳۲ تا ۴۶ کیلو ازت ،‌۱۲ تا ۱۵ اکسید فسفر ، ۳۲ تا ۴۳ کیلو اکسید پتاسیم ، ۳۰ الی ۴۰ کیلو اکسید کلسیم (cao) و ۸ تا ۱۰ کیلو منیزیوم (Mgo) از زمین می گردد . بطور معمول ۹۰ الی ۱۵۰ کیلو ازت ، ۹۰ تا ۱۲۰ کیلو فسفر و در صورت کمبود پتاسیم ۵۰ تا ۶۰ کیلو اکسید پتاسیم در هکتار بکار می برند .

 

تاریخ کاشت:

حداقل درجه حرارت برای جوانه زدن بذر پنبه حدود ۱۵ درجه سانتی گراد می باشد . بهترین درجه حرارت برای جوانه زدن و رشد گیاهچه پنبه حدود ۳۴ درجه سانتی گراد است .

میانگین درجه حرارت شبانه روزی هوا به حداقل ۱۵ درجه سانتی گراد رسیده .

 

روش کاشت:

 بذر سالم پنبه می تواند تا ۱۱ سال قوه نامیه خود را حفظ نماید مشروط بر آنکه در شرایط مساعدی نگهداری شود .

چنانچه درصد جوانه زدن بذری از ۸۰ درصد کمتر باشد بایستی از کشت آن خودداری شود .

مساله دیگر در کشت پنبه وجود کرک روی پنبه دانه است . کرک نه تنها بر کار دستگاه ردیف کار ایجاد اختلال می نماید بلکه در جذب آب دخالت نموده و جوانه زدن را به تأخیر می اندازد .

برای کرک زدائی می توان از وسایل مکانیکی سانیده استفاده نمود .

اما مواد شیمیایی ماند اسید سولفوریک ( فرو بردن بذر در محلول ۱ نرمال اسید برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه و سپس شستن کامل و خشک کردن بذر ) و یا قرار دادن پنبه دانه تحت تأثیر بخار اسید کلریدریک نتیجه بهتر و کامل تری می دهد و کرکها بهتر حذف می کند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1 شهریور1391ساعت 12:42  توسط شیرین  | 

Bougainvillea گل کاغذی

گل کاغذی (در جنوب ایران: گل بوگن ویلیه)


مشخصات:

اسم علمی گل کاغذی Bougainvillea glabra واز خانواده Nyetaginaceae می باشد. گل کاغذی بومی برزیل است و دارای گونه های مختلف می باشد. ارتفاع این گیاه در گلدان حداکثر در حدود ۲ تا ۵/۳متر است. این گونه کولیتواری دارد که حتی موقعی که کوچک است به گل میرود . برگها نسبتا سبز روشن و تخم مرغی شکل می باشند. گل آذین آن پانیکول بوده و به صورت جامی و انتهایی ظاهر می شوند. گلهای این گیاه زیبا نیست، کاسه گل لوله ای ، زرد و کوچک بوده فاقد جام گل می باشد . ولی دارای براکته‌های رنگین و زیبایی است که اطراف گلهای کرم رنگ را احاطه نموده اند. این گیاه احتیاج به هرس دارد. معمولا در اواسط زمستان باید ۳/۱ شاخه ها را کوتاه کرده و شاخه های ضعیف را حذف نمود. در تابستان می توان این گیاه را در هوای آزاد و کاملا آفتابی قرار داد.

مراقبت:

گل کاغذی به نور زیاد، حرارت زیاد، خاک همیشه مرطوب رطوبت هوای معمولی یعنی ۵۰ تا ۷۰ درصد و خاک قلیایی احتیاج دارد.

کود:

کود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان ۲ گرم در لیتر،هر هفته، از فروردین تا مهر ماه، مورد استفاده قرا داد.

خاک: خاک رس آهکی برای رشد گل کاغذی مناسب است.

 

ازدیاد:

بهترین زمان برای تکثیر این گیاه از اواسط بهار تا اوایل تابستان می باشد. قلمه های انتهایی یا ساقه ای را به اندازه ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر، با یک چاقوی تیز یا قیچی باغبانی، از گیاه مادری جدا کنید. ابتدا قلمه ها را در پودر هورمون ریشه زایی فرو ببرید. سپس هر قلمه را در گلدانی با قطردهانه ۹ سانتیمتر ، حاوی حدود ۲۴ درجه سانتیگراد نگاه دارید. همچنین قلمه باید در شرایط نورمناسب و کافی، ولی دور از تابش مستقیم خورشید قرار گیرند تا از سوختگی و پژمردگی گیاه جلوگیری شود. زمانی که ریشه دهی انجام شد، کیسه پلاستیکی را بردارید و در گلدانی با قطر دهانه ۱۳ سانتیمتر و کمپوست گلدانی با پایه پیت قرار دهید.

+ نوشته شده در  سه شنبه 24 مرداد1391ساعت 14:57  توسط شیرین  | 

ژئوتکنيک

مقدمه:

 

  يکى از علتهاى مهم در وقوع پديده فرونشست زمين , عاملهاى ژئوتکنيکى است. فرونشست ممکن است در اثر پديده تحکيم و تراکم و يا فرسايش و تغييرات حجمى خاکهاى ناپايدار ايجاد ‌گردد.
بطور معمول شکل گيرى فرونشست زمين در يک پهنه وسيع بدليل تراکم رسوبات ريز دانه در اثر پايين رفتن سطح آب زيرزمينى و شکل گيرى نشستهاى محدود محلى بدليل تراکم خاک در اثر بارگذارى و يا حضور خاکهاى ناپايدار است. با اين وجود در بررسى پديده فرونشست از نقش خاکهاى ناپايدار نيز نبايد غفلت نمود. بطور کلى خاکهاى ناپايدار در 5 گروه به شرح زير مى باشند.
 
1) خاکهاى منبسط شونده:
  اين خاکها جزو گروه خاکهاى رسى و بطور معمول مخلوطى از کانيهاى رسى و غير رسى ‌است. مشخصات ژئوتکنيکى اين خاکها توسط بخش رسى آنها کنترل مى‌شود. اين گروه از خاکها داراى مقدار قابل توجهى کانى مونتموريونيت‌اند که با آبگيرى متورم و بر اثر از دست دادن آب منقبض مى‌شود.در رسهاى مونتموريونيتى چرخه‌هاى خشک و مرطوب شدن تغيير متفاوت حجم را به همراه دارد که همين فرايند عامل اصلى خسارت ناشى از اين مواد است.
 
  مقدار کانيهاى مونتموريونيتى موجود در خاک مهمترين عامل در تورم پذيرى آن است. با اين حال عوامل ديگرى نيز چون بافت خاک و مقدار کربناتهاى آن در اين امر سهيم‌اند. برخى از مهمترين عوامل مؤثر در تورم پذيرى رسها عبارتند از:
 
الف- رسها اغلب اندازه کلوئيدى (001/0 ميلى‌متر) دارند. در نتيجه سطح مخصوص، يعنى ميزان سطح پيرامونى دانه ها در واحد حجم بسيار زياد است. با توجه به اين نکته رسها قادرند آب زيادى را به سطح خود جذب نمايند.
 
ب- مقدار کربنات خاک نشانه‌اى از شرايط فيزيکى و شيميايى محيط خاک است. کربناتها در خاک عمدتاً به صورت کلسيت) (CaCO3 اند. کربناتها نقش سيمان را به عهده دارند و با به هم چسباندن ذرات ريز رس، ذرات و دانه‌هاى درشت‌ترى را به وجود مى‌آورند. در نتيجه اين عمل از قابليت خميرى خاک کاسته شده و در مقابل مقاومت خاک افزايش مى‌يابد.
 
پ- آب و هوا مهمترين عامل محيطى مؤثر بر خاکهاى منبسط شونده است، زيرا اين عامل است که عمق سطح ايستابى و منطقه فعال رطوبت خاک را کنترل مى‌نمايد. مشکل خاکهاى منبسط شونده در اقليمهاى مرطوب، که سطح ايستابى نزديک سطح زمين است، کمتر ديده مى‌شود. در مقابل در نواحى خشک سطح ايستابى در اعماق زياد قرار داشته , درنتيجه تأثير کمى بر مقدار رطوبت خاک در نواحى سطحى دارد.
 
ت- گياهان ممکن است به علت جذب آب بويژه در فصلهاى خشک، کاهش حجم زيادى را در خاکهاى مستعد به وجود آورند.
 
ث-در خاکهاى منبسط شونده واقع در دامنه‌ها ، نوع خاصى از خزش صورت مى‌گيرد. به اين نحو که در خلال تورم خزش ايجاد شده عمود بر شيب دامنه و در خلال انقباض به موازات نيروى گرانى است. در نتيجه مولفه برايند اين دو در جهت شيب دامنه قرار مى‌گيرد. تورم پذيرى خاکهاى رسى را به روشهاى مختلف از جمله با آزمون تورم آزاد مى‌توان سنجيد.
 
2) خاکهاى فروريزنده Hydro-compaction)) :
  اين نوع از فرونشست زمين که به برداشت آب زيرزمينى ارتباط ندارد، زمانى اتفاق مى‌افتد که يک خاک خشک و نرم خيس شود. اين خاکها به محض آنکه از آب اشباع مى‌شوند حجمشان به سرعت کاهش مى‌يابد. اين خاکها در طبيعت اغلب به صورت نيمه اشباع يا خشک يافت مى‌شوند و مانند خاکهاى منبسط شونده تا زمانى که رطوبت خاک تغيير نکند، مشکلى ايجاد نمى‌کنند. خاکهاى فروريزنده اغلب مصالحى در حد ماسه ، لاى و رس هستند که در محيطهاى خشک در پاى دامنه کوهها بر جاى گذارده شده‌اند. اين خاکها که به صورتى نيمه‌ پايدار ته‌نشين شده‌اند، بر اثر آبگيرى و اشباع به صورت ناپايدار در مى‌آيند. به نظر مى‌رسد که ساخت خاک در حالت نيمه اشباع، به علت کشش سطحى آبى که در محل تماس بين ذرات قرار دارد، پابرجاست. بر اثر آبگيرى و اشباع خاک منافذ از آب پر شده و کشش سطحى صفر مى‌شود و خاک فرو مى‌ريزد.
 
  اين خاکها وقتى خشک‌اند بارهاى زيادى را  تحمل مى کنند ولى زمانى که در نتيجه نفوذ آب خيس شوند , فرونشست قابل ملاحظه‌اى نشان مى‌دهند. بطورى که در آنها تراکم به ميزان 25 درصد غيرعادى نمى باشد. اگر خاک بطور نسبى عميق باشد ، اين عمل مى‌تواند فرونشست چند مترى را سبب شود.
آبى که سبب متلاشى شدن ساختمان خاک مى‌گردد ممکن است از کانال‌هاى جديد آبيارى، مزارع تحت آبيارى، جريان سطحى حاصل از بارندگى روى جاده‌ها و پشت‌بام‌ها، جمع‌کردن آب به وسيله سدها و خاکريزها و غيره تأمين گردد. اختلاف ميزان فرونشست بين پهنه هاى خيس شده ، يا  بين پهنه هاى خيس شده و خيس نشده، خسارت را افزايش داده , حتى ممکن است باعث ايجاد شکاف‌هايى (Fissure) در سطح زمين گردد.
 
3) خاکهاى روانگرا :
  خاکهاى مستعد روانگرايى (Liquefaction) ماسه‌هاى ريزدانه و لايهايى (Silt) هستند که از تراکم کمى برخوردار بوده , بطور معمول به حالت اشباع مى‌باشند. در صورتى‌که اين خاکها تحت تأثير بارگذارى لرزشى مانند زمين‌لرزه‌هاى طبيعى يا زمين‌لرزه‌هاى القايى قرار گيرند , به سرعت متراکم مى‌شوند. متراکم شدن سريع باعث افزايش ناگهانى فشار آب بين منفذى مى‌گردد که در نتيجه آن مقاومت برشى به سرعت کاهش مى‌يابد، تا حدى که گاه مقاومت برشى به صفر رسيده , خاک مانند مايعات جريان مى‌يابد.
 
4) رسهاى سريع(Quick Clay) :
 رسهاى سريع يا رسهاى حساس بطور معمول نهشته‌هاى يخچالى در حد رس هستند که در کشورهاى اسکانديناوى و در امتداد رودخانه سن لوران در شرق کانادا يافت مى‌شوند. سازوکار گسيختگى اين خاکها هنوز مورد بحث است. بررسيهاى آزمايشگاهى نشان داده است که پودر سنگ غنى از کوارتز با يک رطوبت ثابت مى‌تواند هم به صورت مايع و هم به صورت جامد عمل کند. اين ويژگى با سرعت تنجش نمونه کنترل مى‌شود. به اين ترتيب که در سرعتهاى کم تنجش به صورت جسم جامد و در سرعتهاى زياد تنجش (ضربه) , به صورت مايع رفتار مى‌کنند.
 
5) خاکهاى آلى(Peat) :
  خاک‌هاى آلى همچون پيت‌ها و مواد تورب دار، اغلب خاکهاى کشاورزى خوبى را تشکيل مى‌دهند . سطح آزاد آب در اين خاکها ممکن است بسيار بالا و جهت امور زراعى نيازمند زهکشى باشد. وقتى سطح آزاد آب در چنين خاکهايى توسط زهکشى پايين مى رود , فرونشست نه تنها در نتيجه افزايش فشار بين دانه اى , بلکه به علت انقباض (در موقع ازدست دادن آب) و بيواکسيداسيون مواد آلى به وسيله ميکروارگانيسم‌ها  ( وقتى اکسيژن اتمسفرى در خاک به طرف عمق حرکت مى‌کند ) نيز مى تواند بوقوع پيوندد . خشک شدن خاک‌هاى آلى آن ها را در مقابل فرسايش بادى و آتش آسيب پذير مى‌سازد. خاکهاى آلى اغلب داراى عمق محدودى هستند. زهکشى چنين خاکهايى براى کشاورزى ممکن است منجر به نابودى کامل آنها گردد.
 
  بسيارى از نشست هاى محلى و محدود زمين در پهنه تهران مى تواند در رابطه با وجود خاکهاى ناپايدار و مشکل آفرين باشد . ولى احتمال شکل گيرى فرونشست تهران با چنين اندازه و ويژگيهايى در اثر وجود اين خاکها بسيار ضعيف است. با اين وجود در ادامه بررسيها نقش خاکهاى ناپايدار و مشکل آفرين با تفصيل بيشترى مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 تیر1391ساعت 18:46  توسط شیرین  | 

مفاهيم خاک

  آيا می‌توان چيزی را تصور نمود که برای بشريت مفهومی با ارزش‌تر از خاک داشته باشد؟

  ارتباط بسيار نزديک تمدنهای گذشته با خاک بحدی زياد بوده است که واژه خاک حتی در جملات مربوط به آفرينش و خلقت بشر هم همانند جمله زير تجلی يافته است:

 « خداوند انسان را از خاک آفريد و آنگاه به او جان بخشيد»

  حرمت خاک و زمين چه در روزگاران گذشته و چه در حال حاضر برای بشر بس والا بوده است.

  بنا به گفته‌ای « تاروپود زندگی بشر در کارگاههای خاکی که از گوشه‌ها و زوايای آن بوی گل استشمام می‌گردد، بافته شده است. » حتی امروز هم تعداد بسيار زيادی از جمعيت کره زمين به زراعت اشتغال داشته و برای تأمين غذا و پوشاک با خاک در ارتباط تنگاتنگ بسر می‌برند.

  خاک محيطی طبيعی است جهت حفظ و رشد نبات، اين مهمترين تعريفی بوده است که از آغاز پيدايش کشاورزی برای خاک وجود داشته، لکن با ايجاد شهرها اهميت خاک به عنوان شالوده راهها و ساختمانها از ديدگاه مهندسی نيز شناخته شد.

  در حال حاضر خاک برای بسياری از مصارف مهندسی از جمله دفن زباله‌ها و مواد زائد ديگر مورد استفاده قرار می‌گيرد.

  مفهوم خاک از نظر مهندسی ازخيلی قبل يعنی از اواخر قرن هيجدهم به وسيله زمين شناسان ارائه گرديده است، در اين تعريف خاک صرفاً مخلوطی از سنگهای هواديده قسمت سطحی پوسته زمين يا رگوليت(Regolith) می باشد در اواخر قرن نوزدهم خاک شناسان تعريف جامع‌تری از خاک ارائه داده و خاک را به منزله يک توده طبيعی متشکل(Organized Natural Body) تعريف نموده‌اند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 2 خرداد1391ساعت 13:6  توسط شیرین  | 

وزن مخصوص حقیقی خاک

 •   عبارت است از وزن ذرات خاک در واحد حجم آن و واحد آن گرم بر سانتی متر مکعب است.

    بر خلاف وزن مخصوص ظاهری فضای بین ذرات ارتباطی با وزن مخصوص حقیقی خاک ندارد.

    وزن مخصوص حقیقی خاک ها بین 60/2 تا 75/2 گرم بر سانتی متر مکعب نوسان دارد که به طور متوسط 65/2 گرم بر سانتی متر مکعب است. این وزن تقریباً ثابت است چون اغلب کانی های موجود در خاک دارای وزن مخصوص در همین محدوده می باشند. فقط در صورت وجود بعضی از کانیها مثل تورمالین، ماگنتیت و یا هورن بلند ممکن است وزن مخصوص حقیقی این خاکها به بیش از 75/2 هم برسد علاوه بر این چون مواد آلی سبک تر از مواد معدنی خاک است. بنابراین خاک های که محتوی مقدار نسبتاً زیادی مواد آلی است دارای وزن مخصوص حقیقی کمتر است و روی همین اصل وزن مخصوص حقیقی خاک های سطح الارض همیشه کمتر از خاک های تحت الارض است.
  وزن مخصوص برابر است با وزن مطلق خاک تقسیم بر حجم حقیقی خاک

  D' = ( P' ⁄ V' )

   

  'D = وزن مخصوص ظاهری بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب
  'V = حجم خاک خشک شده در 105 درجه سانتی گراد در حالت طبیعی بر حسب سانتی متر مکعب
  'P= وزن خاک خشک در 105 درجه سانتی گراد در حالت طبیعی بر حسب گرم

  باتوجه به وزن مخصوص حقیقی و وزن مخصوص ظاهری و با استفاده از فرمول ذیل می توان مقدار درصد خلل و فرج خاک را اندازه بگیرید.

   

   

   

  وزن مخصوص ظاهری

   

  درصد خلل وفرج خاک

  =   100

  ×


   - 100

   

   

   

  وزن مخصوص حقیقی

   

   


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 2 خرداد1391ساعت 12:57  توسط شیرین  | 

تراکم خاک

  ذرات معدني، آب و هوا به هنگام تشكيل توده خاك ممكن است به فرمهاي مختلفي در كنار يكديگر قرار گيرند ترتيب قرار گرفتن اين اجزاء خصوصاً ذرات خاك را نسبت به يكديگر ساختمان خاك مي نامند. به طور كلي تعداد، انواع وضع قرار گرفتن اجزاء متشكله خاك ممكن است به بينهايت برسد اما از نظر مطالعه اين انواع را در حالت كلي مي توان در سه گروه زير طبقه بندي نمود:

  -ساختمان خاكهاي غير چسبيده

  -ساختمان خاكهاي چسبنده

  -ساختمان اسكلتي يا ساختمان خاكهاي مركب

 

ساختمان خاكهاي غير چسبنده:

  اين خاك ها معمولاً مركب از ذرات نسبتاً درشت و غير چسبنده بوده و شكل آنها اغلب كروي يا شبه كروي يا چند وجهي با ابعاد تقريباً مساوي مي باشد اين خاكها شامل شن، ماسه و سيلت درشت بوده و از نظر ساختماني شامل انواع زير مي باشند:

 

ساختمان دانه اي:

  در اين نوع ساختمان خاك، ذرات درشت شن و ماسه و سيلت به قطر بيش از 02/0 ميليمتر به هنگام رسوب در آب به صورت مجرد و مستقل از ساير ذرات ته نشين مي شوند وزن اين ذرات باعث مي شود كه آنها سريعاً رسوب كرده و در ميان ساير ذرات به وضعيت تعادل قرار گيرند، در اين تعادل نيروي وزن تنها نيروي موثر است. بسته به وضع قرار گرفتن ذرات بر روي يكديگر درجه تراكم توده خاك تغيير خواهد كرد چنانچه اين ذرات كروي و با قطر كاملاً مساوي فرض شوند درجه تراكم آنها داراي دو حد نهائي خواهد بود، يكي بالاترين حد تراكم است كه در آن ذرات به وضعي قرار مي گيرند كه نسبت تخلخل به حداقل مي رسد حالت ديگر پايين ترين حد تراكم است كه در آن نسبت تخلخل حداكثر مي باشد.

 

  ماسه اي كه در حالت سست قرار گرفته باشد به هنگام تغيير شكل كاهش حجم پيدا نموده و ذرات طوري بر روي يكديگر مي غلتند كه خاك متراكم تر شود. بالعكس در مورد ماسه متراكم تغيير شكل توده خاك با افزايش نسبت تخلخل و افزايش حجم همراه خواهد بود اين تغيير نسبت تخلخل تاثير قابل ملاحظه اي بر روي پايداري خاكهاي غير چسبنده دارد سازه هائي كه بر روي ماسه غير متراكم سست ساخته شوند ممكن است چنانچه تغييري در حالت ماسه پديد نيايد پايدار باقي بمانند اما به محض ايجاد يك حركت ارتعاشي حاصل از انفجار، زلزله يا هر عامل ديگر ذرات ماسه به وضعيت متعادل تر تغيير مكان داده و ناگهان حجم لايه ماسه كاهش مي يابد و نشست ناگهاني حاصل مي شود اين خطر در مورد ماسه هاي غير متراكم همواره وجود دارد.

 

  خاكهاي ماسه اي ريز دانه در حالت غير متراكم و اشباع نيز بسيار ناپايدارند بخصوص وقتي كه بعنوان خاكريز مورد استفاده قرار گيرند. در اين نوع خاكهاي ريز دانه و اشباع چنانچه يك حركت ضربه اي يا ارتعاشي ناگهاني رخ دهد ذرات ماسه به وضعيت تعادل جديد غلتيده و حجم خلل و فرج آنها كاسته مي شود از سوي ديگر آب موجود در داخل اين خلل و فرج به علت غير قابل تراكم بودن تحت فشار قرار مي گيرد و تقريباً همه بار وارده را متحمل مي شود. همچنين چون نفوذ پذيري خاك به اندازه اي نيست كه آب تحت فشار سريعاً بتواند از خاك خارج شود لذا فشار موثر بين ذرات ماسه حذف شده و مقاومت برشي توده خاك از بين مي رود و ناگهان توده خاك بدون هيچگونه مقاومت برشي به صورت مايع در آمده و موجب تخريب سازه ساخته شده بر روي خاك مي گردد. اين پديده همانطور كه قبلاً نيز گفته شد در اصطلاح روانگرائي ناميده مي شود بدين ترتيب از بحث فوق ديده مي شود كه هر چه تراكم خاك بيشتر باشد پايداري آن بيشتر خواهد بود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 12 اردیبهشت1391ساعت 10:51  توسط شیرین  | 

مکانیک ماشین های کشاورزی

مقطع کارشناسی/مکانیک ماشین های کشاورزی 

 

درس های عمومی

 

معارف اسلامی1، فارسی عمومی، انگلیسی عمومی، معارف اسلامی2، اخلاق و تربیت اسلامی، تربیت بدنی1، تاریخ اسلام،تربیت بدنی2، انقلاب اسلامی و ریشه های آن، متون اسلامی، اندیشه اسلامی1، اندیشه اسلامی2، انسان در اسلام، حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام، فلسفه اخلاق، آیین زندگی، عرفان عملی در اسلام، انقلاب اسلامی ایران، آشنایی با قانون اساسی، اندیشه سیاسی امام خمینی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام، تاریخ امامت، تفسیر موضوعی قرآن، تفسیر موضوعی نهج البلاغه، اخلاق اسلامی

 

درس های پایه

 

مبانی و برنامه نویسی کامپیوترمهندسی، ریاضی عمومی1، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات عمومی2، آمار و احتمالات، شیمی عمومی پایه، فیزیک1 کشاورزی، فیزیک2 کشاورزی

 

درس های اصلی

 

مکانیک سیالات، مساحی و نقشه برداری، آبیاری عمومی، خاکشناسی عمومی، زراعت عمومی، طرح آزمایشهای کشاورزی1، اقتصاد کشاورزی و تعاون، استاتیک، دینامیک، ترمودینامیک، مقاومت مصالح1، نقشه کشی صنعتی1، علم مواد، مقاومت مصالح2، فیزیک و مکانیک خاک 

 

درس های تخصصی اجباری

 

عملیات کشاورزی، ماشینهای خاکورزی، ماشینهای کاشت و داشت، ماشینهای برداشت، عملیات کارگاهی، مکانیزاسیون کشاورزی، سمینار، کارآموزی، پروژه کارشناسی، موتورهای احتراقی،

مبانی روشها و ابزاراندازه گیری، مکانیک تراکتور و ماشینهای کشاورزی، اصول طراحی اجزا ماشین1، مبانی برق

 

درس های تخصصی انتخابی

 

پمپها و ایستگاههای پمپاژ، اقتصاد مهندسی، سیستمهای هیدرولیک در ماشینها، ماشینهای تسطیح اراضی، الکترونیک1، مهندسی فرآوری محصولات کشاورزی، منابع انرژی های تجدید پذیر، نقشه کشی صنعتی2، اصول مهندسی ماشینهای کشاورزی، اصول طراحی اجزا ماشین2، کارگاه برق، زبان تخصصی

 

*مقطع کارشناسی ارشد 

درس های عمومی

 

انگلیسی ویژه 

 

درس های الزامی:

 

ریاضی مهندسی ‏‏روشها و ابزار اندازه گیری، طراحی ماشینهای کشاورزی، سمینار کارشناسی ارشد1، پایان نامه

 

درس های انتخابی

 

خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی، دینامیک ماشین، مقاومت مصالح تکمیلی، تکنولوژی انتقال مواد کشاورزی، ، رابطه ماشین و خاک، آزمون و ارزیابی ماشینهای کشاورزی،تحلیل سیستمهای مکانیزه کشاورزی ، رابطه انسان و ماشین، روش اجزا محدود، برنامه نویسی کامپیوتر

 

مقطع دکترا

درس های الزامی:

 

ریاضی پیشرفته مهندسی، اجزاء محدود

 

دروس انتخابی:

 

مباحث نوین در ماشین های کشاورزی پیشرفته،تکنولوژی پس از برداشت، مکانیک محیط های پیوسته، رفتار مکانیکی مواد کشاورزی، اتوماسیون ماشین های کشاورزی، شیبه سازی و مدل سازی ریاضی، تنوری الاستیسیته، طراحی ماشین های کشاورزی پیشرفته، سیستم های کنترل خودکار، مکاترونیک کاربردی، دینامیک خاک کشاورزی، کشاورزی دقیق، طراحی سیستم های تبدیل انرژی های نو، ماشین بینایی، هوش مصنوعی، روش اجزاء محدود پیشرفته، خزش – خستگی و شکست    ِ 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 فروردین1391ساعت 14:53  توسط شیرین  | 

كرم برگ خوار چغندر Spodoptera exigua

مبدا:

 

كرم برگ خوار چغندر قند در جنوب شرقی آسیا است و برای اولین بار در سال 1876 در شمال آمریكا كشف شد ودر زمستانهای سخت فعالیت آن محدود میشود.   

 

 سیكل زندگی:

 

فعالیت فصلی به طور قابل ملاحظه ای طبق آب و هوا تغییر میكند در مكانهای گرم مثل فلوریدا تمام مراحل سیكل زندگی میتواند در سال اتفاق بیافتد. بنابراین به سرعت توسعه می یابد ولی در ماههای زمستان تكثیر كاهش می یابد.

 

سیكل زندگی در طی 24 روز میتواند تكمیل شود ودر5 ماه تابستان در فلوریدا تا شش نسل هم میتواند فعالیت داشته باشد.

 

تخم:

 

تخمها به صورت دسته جمعی از 50 الی 150 عدد درهر دسته گذاشته میشود و تولید تخم در حد نرمال بین300-600 عدد برای هر پروانه ماده است تخمها معمولا در سطح زیرین برگ و اغلب نزدیك جوانه ها گذاشته میشود .

 

رنگ تخمها سفید تا مایل به سبز است و توسط یك قشر مایل به سفید كه نمای كرك دار یا سپر مانند دارد  پوشش میدهد و تخمها به فاصله 2-3 روز در هوای گرم تفریخ میشوند .

 

لارو:

 

به طور نرمال 5 سن لاروی دارد و سنین بیشتر گاهی اتفاق می افتد طول دوره هر سن لاروی تحت شرایط گرمای تابستان از 2.3- 2.2 – 1.8 -1.5 تا 3.1 به ترتیب گزارش شد ه است.

 

رنگ لاروها به رنگ سبز كمرنگ یا زرد در سنین 1 تا2 ودر سن 3 نوار كمرنگی ظاهر میشود و در سن چهارم در قسمت پشت تیره تر هستند و نوار تیره جانبی گسترش می یابد و در سن پنجم لارو در ظاهر كاملا تغییر میكند و بدن لارو عاری از مو است.

 

شفیره:

 

شفیرگی درون خاك اتفاق می افتد . حفره از ماسه و خاك ساخته میشود كه به وسیله ترشح مایعات دهان به یكدیگر چسبیده و ضمن خشك شدن سفت  و سخت می شوند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 فروردین1391ساعت 14:38  توسط شیرین  |